Facebook Like Box

تسريع الجهاز بضغطة زر واحدة ( اقوى فكرة على الاطلاق )

 اليوم سوف نتطرق  الى حل بسيط و سريع و فعال لمشكلة ثقل الجهاز... فهذا المشكل كل المستخدمين يعانون منه و توجد هناك بعض الحلول و بعض البرامج التي ليس لها المفعول القوي و السريع و النتيجة المرضية ...لكن اليوم سوف اقدم لكم الحل و هو عبارة عن سكريبت يقوم بحذف كل المخلفات و الملفات الغير ضرورية في الجهاز و التي هي السبب الرئيسي لبطى الجهاز


                                                                                 
 الكود المستعمل في الشرح

@Echo OFF
ECHO Supprimer le Dossier: [Historique]
SET Historique=%USERPROFILE%\Local and Settings\Historique
RD /S /Q "%Historique%"
ECHO.
ECHO Creer le Dossier: [Historique]
MD "%Historique%"
ECHO.
ECHO Supprimer le Dossier: [System Temp]
SET STemp=%windir%\Temp
RD /S /Q "%STemp%"
ECHO.
ECHO Creer le Dossier: [System Temp]
MD "%STemp%"
ECHO.
ECHO Supprimer le Dossier: [System Prefetch]
SET Pref=%windir%\Prefetch
RD /S /Q "%Pref%"
ECHO.
ECHO Creer le Dossier: [System Prefetch]
MD "%Pref%"
ECHO.
ECHO Supprimer le Dossier: [System Recent]
SET Rece=%windir%\Recent
RD /S /Q "%Rece%"
ECHO. ECHO Creer le Dossier: [System Recent]
MD "%Rece%"
ECHO.
ECHO Supprimer le Dossier: [Recent]
SET RECENT=%USERPROFILE%\Recent
RD/S/Q "%RECENT%"
ECHO.
ECHO Creer le Dossier: [Recent]
MD "%RECENT%"
ECHO.
ECHO Supprimer le Dossier Cache :[JAVA CACH]
SET JAVA=%USERPROFILE%\Application Data\Sun\Java\Deployment\cache
RD /S/Q "%JAVA%"
ECHO.
ECHO Creer le Dossier Cache :[JAVA CACH]
MD "%JAVA%"
ECHO.
cls
echo               ------------------------------------------------------------
echo              ([                       Pro Dz                            ])
echo               ------------------------------------------------------------ 
echo              ([                                                          ])
echo              ([                         Pro Dz                           ])
echo              ([                                                          ]) 
echo               ------------------------------------------------------------
echo               ------------------------------------------------------------
echo              ([                 Suppression TOTALE Termine               ])
echo               ------------------------------------------------------------
Pause انسخ الكود و شاهد الشرح